BARIŞACAĞIZ – BÜYÜYECEĞİZ – BÖLÜŞECEĞİZBARIŞACAĞIZ – BÜYÜYECEĞİZ – BÖLÜŞECEĞİZ

Memleket Partisi Türkiye’nin içinde bulunduğu kutuplaşmaya son verecek, toplumsal dayanışmayı sağlayarak herkesi barıştıracaktır. Barışan Türkiye’yi planlı ve demokratik ekonomi programıyla kalkındıracaktır. Dar çıkar çevrelerinin değil, geniş halk kesimlerinin tercihlerinin göz önüne alındığı, katılımcı, sürdürülebilir ve