Memleket Partisi bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan kaygı duyanların, tünelin ucundaki ışığı görmek isteyenlerin, puslu havayı dağıtıp, umutları yeniden yeşertmek isteyenlerin partisidir.

Memleket Partisi Türkiye’nin mevcut sorunlarına, yoksulluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe çözüm bulmak için, el birliğiyle, yürek birliğiyle, akıl birliğiyle bir uygarlık öyküsü yazmak üzere siyasi arenada yerini almıştır.

Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barışçıl ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız; o hayali gerçekleştirmek için temel ilkelerimiz doğrultusunda hep birlikte çalışacağız.

Halkla birlikte el ele verip;

Geleceğimizi geri alacağız!